« كودكان براي شاد بودن ، بيش از هر چيزي به گفتگو با ما نياز دارند » 

 گل   

   

 

 

  

 

 

 

كسب عنوان نايب قهرماني مسابقات ژيمناستيك آموزشگاههاي منطقه 2 تهران

را به كليه دانش آموزان و كاركنان دبستان غير دولتي نجم تبريك عرض مي نمائيم.

 

 

 

  

 

 
 
 
 
  

 

 پيامبر اكرم (ص) فرمود : بهترين شما كسي است كه قرآن آموزد و آن را آموزش دهد.